Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

lördag 7 juli 2018

Vi vet inte vad vi behöver

Detta blir så tydligt, i allt förändringsarbete som både jag själv gör och jag ser andra göra. Mycket energi går åt att just komma till den där positiva känslan när vi märker att rädslan minskar och den positiva känslan tar över. 

Men hur ska vi veta vad vi egentligen behöver om vi aldrig fått uppleva det! Hur ska vi kunna förstå och ens ge oss tid att fråga efter något vi aldrig sett! Vad motivera oss att att våga pröva!? 

Vi kan inte. Det går inte om vi inte gör följande.

- tillåta oss att ta in och våga pröva något nytt,
- skapa nya rutiner som till slut ger oss möjlighet att känna något nytt,
- tålamod, i väntan på att de nya känslorna ska komma.

Det är till slut våra känslor och våra upplevelser som styr vad vi är beredda att göra eller inte göra. 

Det är just därför mycket av samtal och terapi just handlar om att skapa fram känslor som får oss att uppleva något nytt. Känslor att gå från något till något annat och nytt. 

Inspirerande föredrag, kurser och konferenser har lite samma syfte. Skapa ny känslor och inspiration till något nytt. 
Men det krävs mer. 

Man brukar säga att den som når sin absoluta botten har stora förutsättningar att pröva nytt eftersom botten redan är nådd. Inget finns att förlora. Men den som inte ännu nått sin absoluta botten är beredd att fortsätta med gammalt beteende och gamla rutiner. Det kan ju bli annorlunda nästa gång.

Känslan av kaos är en trygg känsla som vi, om vi är vana att ha kaos, kan upplevas som tryggt. Det andra kan uppleva som tryggt kan däremot kännas otryggt. Det vi är van vid, oavsett vad, är mindre skrämmande kanske rentav lugnande än det som vi är ovan vid. 

Därför kan vi sällan pocka på andra våra egna förslag till förändring, utan vi behöver få andra att själva känna vad som känns bäst. Finna genom att uppleva och jämföra ett känsloläge med ett nytt känsloläge.

Insikten tar tid och förändring tar tid. Den som tror att de hittat en ny väg kommer också att lyckas medans den som söker nya snabba kickar kommer att ha svårt för att lyckas. 

Vi behöver ge upp något för att kunna ta emot något nytt. Det är just därför många talar om att vi behöver släppa taget. Släppa taget om något för att kunna vara öppna för att ta emot något annat. 

Jag har fortfarande svårt för att släppa taget om en del saker och detta innebär samtidigt att jag inte skapar utrymme för att ta emot det nya.

Jag inser att det krävs av mig att våga lyssna till mina egna ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948