Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

torsdag 11 maj 2017

Våga bli din egen motsats

Vi formas tidigt att bli en karaktär. Jag skulle vilja påstå att det kommer med modersmjölken och i de tidiga åren och mycket krävs för att forma om. Vi bär med oss känslotillstånd, grundvärderingar, ansiktsdrag, sätt att leva och att le. Vi bär med oss strategier och var på kartan vi befinner oss i hierarkin, självkänsla och självsäkerhet. Vi lägger vår grund tidigt och detta följer oss hela livet. Självklart sker det modifieringar på många nivåer och på många sätt men grunden verkar ändå bli den samma. 

Att ändra på denna atlantångare idag är förenat med stor kraft kanske är det rent av omöjligt eller i alla fall väldigt energikrävande och svårt. Ändå kan vi aldrig ge upp och det är kanske tur det för det är här de stora paradigmskiftena kan ske. Inte fantastiska uppfinningar eller tankar från stora tänkare utan just arbetet med oss själva. Vi behöver ibland våga att bli vår egen motsats, våga att agera, tänka eller känna på ett motsatt sätt än så som vi alltid har gjort. Vi behöver våga göra tvärt om som vi själva förväntar oss att göra. Ett nej blir ett ja. Ett ja blir ett nej. Den som talar börjar  lyssna och den som lyssnar börjar att tala. Den djärva blir mer tillbakadragne ovh den blyga djärv. Den sura ichbarga blir glad och den glada mer eftertänksam. Vi väljer att våga det motsatta för att våga se saker och ting från ett annat håll. Våga känna på ett annat sätt och våga tänka på ett annat sätt. Våga göra det oväntade och möta en ny sanning. 

Jag var tvungen att möta detta nya och göra precis tvärt om för att ändra min egen riktning. Jag valde för att se om det fanns något annat att hämta och att ge.

Hur ofta vågar du utmana och bli din egen motsats? 

Idag är en dag jag väljer göra det motsatta för att våga möta en ny sida av mig själv. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948