Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

söndag 20 augusti 2017

Det är min vilja som styr mig

Regn utmanar mig. Regn får mig ibland att tappa fokus och får mig att gå in i en offerkänsla. Jag klarar regn ett tag men sedan blir det ett hinder för mig. Jag blir ett offer och blir destruktiv. Jag gör saker som mer handlar om att döda tid och jag tappar min egen vilja och gnista. Istället för att hitta nya vägar plöjer jag ner mig själv i gamla fåror och gör sådant jag vet att jag efteråt inte kommer att känna mig så särskilt nöjd med. Jag önskar att jag i dessa lägen accepterar det som är och väljer att gör nya bra val men det är inte alltid det blir så. Jag går istället tillbaka till gamla beteenden som ger mig känslan av rastlöshet och leda. 

Mina val, vilka de än är visar vad jag känslomässigt vill och är det så att jag fortsätter att skapa situationer som ger mig en dålig känsla är det enbart min ovilja att förändra och min vilja att få fortsätta känna det jag egentligen inte vill känna.  

Det är min vilja för stunden som leder mig fel och gör att jag inte tillfrisknar och når dit jag tänker att jag vill nå. De val jag gör är ett uttryck för att jag vill tillfriskna eller inte tillfriskna och de valen är helt mina egna. Om mina val handlar om att inte tillfriskna behöver jag för stunden lämna över mig till någon som kan leda mig rätt utifrån vad jag vill.

Detta är ett enkelt exempel på hur vår vilja leder oss i olika riktningar. Vi är aldrig viljelösa utan vi har alltid en vilja som bottnar i vad vi känner och den viljan leder oss i olika riktningar. För att skapa förändring behöver jag ändra min vilka som i sin tur bottnar i min egen känsla om mig själv. Jag behöver med hjälp av någon annan eller med mig själv fråga och ta reda på vad jag vill och utifrån detta göra nya val. Jag behöver ändra mitt tänk så att detta kan leda till en nya känsla som gör att jag kommer att vilja tillfriskna. 

Jag har alltid ett val och det är mina val som leder mig och skapar resultat.

När min vilja tryter och jag inte kan leda mig själv behöver jag acceptera detta och tillåta mig att lämna över mig till någon annan som för stunden är starkare än jag och låta mig bli ledd. Först när jag släpper min egen vilja kan jag lära mig något nytt som sedan kan leda mig själv vidare. 

Det är min vilja som fört mig hit och vill jag förändra mitt liv behöver jag också förändra min egen vilja. 

På vilket sätt har din vilja fört dig på avvägar? 

Idag är en dag jag känner tacksamhet för att det alltid finns en ny chans att förändras. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948