Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

onsdag 2 augusti 2017

Vi är vår egen motsats

Banne mig blir det mer och mer tydligt för mig hur vi alla agerar på olika sätt för att kompensera vårt eget beteende. Vi är inte enbart en person med ett beteende utan vi är en person med olika beteenden, någon slags dubbelnatur. Vi hittar olika sätt att skapa jämnvikt och det tar sig olika uttryck. Jämnvikt för att skapa en balans i oss själva. 

Vi kan ta mig som ett exempel som alltid värnar om likhet och lika värde mellan könen. Jämlikhet är jag uppfostrad med, kanske inte i hemmet men i den ungdomsvärld jag senare växte upp i.  Jag hade mött förryck i min grundfamilj vilket gjorde detta med jämlikhet än mer viktigt. Ändå lyckades jag i livet på olika sätt skada andra och då särskilt kvinnor med mitt sätt att vara och bete mig. Jag skapade en egen dubbelnatur, en mörk sida som var motsatsen till det jag ville att andra skulle se. Sällan medvetet men det var så det blev. 

Den ordentliga chefen som har stor makt på en arbetsplats kan ha en helt annan situation i hemmet med sin familj. 

Vad vi kämpar mot under dagen tänder vi på under kvällen. 

Det som skapa vår vardag och som är viktigt på dagtid blir dess motsats i mötet med vår partner. Vi attraheras till vår egen motsats. 

Kaos i livet skapar ofta ett starkt kontrollbehov. Vi gör vad vi kan för att kontrollera det vi kan.

Summan av våra synder är konstant.  Begreppet är en ursäkt eller snarare en förklaring till varför vi gör som vi gör men visar ändå på att det finns en strävan till jämnvikt. 

Balans och jämnvikt verkar vara väldigt viktigt för oss. Vi lär oss att vi ska skapa balans i vårt liv, då brukar det bli ganska bra. Kanske finns det en väldigt viktig sanning i detta som vi behöver vara uppmärksam på. 

Vi är av en dubbelnatur och vi kanske är det för att kompensera någon sida av oss som vi har lite svårare att hantera. Saker vi upplevt eller beteenden som vi tagit till oss som vi på ett eller annat sätt har lite svårt att vara ärlig med. Vi har alla olika hemligheter som vi känner att vi kanske behöver bevaka. 

Samtidigt är jag övertygad om att vi kan kontrollera våra beteenden, om vi bestämmer oss för att göra det. Jag kan vara ilsk men är det sällan eller aldrig på jobbet. Det är kontroll och jag har mött många andra som kan hantera det på liknande sätt. När jag säger att vi kan bestämma oss för att förändra menar jag att vi kan få oss att övervinna de mörka sidor vi har inom oss genom eget arbete. Självklart är det olika gamla känslor och inlärda beteenden som finns inbakade i oss som gör att vi beter oss som vi gör. 

Vilken dubbelnatur är du? 

Idag är en dag jag gör mig medveten om att jag har flera sidor där många av dem har sin egen motsats i mig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948