Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

lördag 7 januari 2017

Fäder kan sabba för sina döttrar

Fäder är döttrarnas först försälskelse och förebilden för den man de kommer att söka som vuxen. Vad fäder gör, säger eller ser ut som kommer att styra den vuxna kvinnans val. Medvetet eller omedvetet kommer hon att söka det hon känner igen oavsett om det är bra eller mindre bra egenskaper. Hon har lärt sig av sin faders kärlek eller brist på kärlek till hennes moder och det är också det hon kommer att finna i sin nya partner. Mönstren och likheten kommer att vara slående och mer uppenbar än vad vi någonsin kan fantisera om. Hon kommer att möta sin partner som hon uppfattat sin far. Självklart kan reaktionen och resultatet bli ett annat men långt inne i henne lever bilden kvar av hur hennes far var, positivt eller negativt. I kaos eller i kärlek. 

Vad vi än går igenom i livet har vi mycket tidigt grundat våra värderingar som vi bär med oss hela livet. Värderingar som präglar våra val och vår inställning till det som sker i livet. Dessa grundvärderingar följer oss och styr oss i olika riktningar. Förändringar, där vi så önskar, kräver stort mod, uthållighet och vilja.

Min mor lärde sig tidigt att män sviker för att hennes far svek. Hon lärde sig att en man är otrogen och skapar kaos och otrygghet. Den man hon senare sökte hade liknande egenskaper som senare skulle prägla hela hennes liv och i slutändan vara en del av det som tog hennes liv. Hon hade kunnat göra andra val i livet men var så hårt fast i sin egen historia.  

Jag är en son till min far och min mor var en dotter till sin far. De länkar som verkar är hårt sammansvetsade men kan alltid brytas för att skapa en ny länk skild från den gamla. Detta är ett arbete som inte är enkelt men ibland kanske nödvändigt för att se ett annat slut. 

Hur ser dina länkar ut? Följer du den länk du skapats från eller söker du en ny start på en ny länk? 

Idag är en dag jag reflekterar över min mors öden och val och vilket resultat det fick och vikten av att se över mina egna val. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948