Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

tisdag 31 januari 2017

Jesus är Gud, Jesus ber till Gud

Vänta. Bara för en stund låt dig läsa och ta till dig något som präglat oss historiskt i flera tusen år. Religionen. Religion är att institutionalisera en metod om att ta hand om oss själv och leva ett bra liv. Att tro på något och att hitta sig själv, ledsaga sig själv och finna den väg som känns mest rätt för sig själv. Läran om sig själv för att bli en så bra människa som möjligt och lyckas med att hantera det egna livet. Läran om hur vi lever i samspel med andra. Läran om att lyckas hitta hem när vi själva för en stund tappat bort oss själva i nutid. Det har historiskt funnits flera lärare som förkunnat läran om livet.

Jesus var en sådan lärare som förkunnade ett sätt att leva ett bra liv. Jesus använde bönen som ett instrument av flera för att ta hand om sig själv, på samma sätt som flera andra religioner använt. Bönen och samtalet med sig själv. 

Jesus är Gud men samtidigt ber Jesus till Gud. Hur går detta ihop? Detta är enkelt, Jesus har samtal med sig själv för att sortera sina tankar men också reflektera över sina egna val och möjligheter. Reflektionen och påminnelse om vad vi kan förändra och vad vi inte kan förändra. Reflektionen och därmed bönen omkring vad vi själva behöver hjälp med som ett stöd för att söka de egna svaren. En påminnelse om vår egen inre kraft som är så enkel att förringa och missta sig på. 

Samtalet mig mig själv behövs men det behöver uttalats på något mer sätt än enbart i tankar. Vi behöver skriva eller be högt så att vi kan reflektera och lyssna. Vi behöver ta in med flera sinne det vi själva tänker så att vi har en chans att både påminna oss om vår storhet men också att finna lösningar i våra egna svårigheter.

Vi är vår egen Gud när vi förstått och kan bemästra vår inre kraft. Vi är vår egen Gud som vi behöver samtala med. Vi är den Gud som lär oss att hantera vårt eget liv och lyssna på oss själva. Vi är vår egen Gud som lär oss att läka gamla beteenden och bryta gamla mönster. Vi är vår egen Gud som kan ändra våra egna tankar, känslor och beteenden när så behövs. Allt detta är vad läran innebär och som religionen tagit till sig som sin egen. 

Det är förståligt att det skapats skrifter och läror eftersom vårt sinne ibland är svagt och det faktum att vi ibland gör tokiga saker som inte är bra för oss. Men glöm inte att detta bara är läror om oss själva.

Först när jag började arbeta med mig själv insåg jag att det fanns så mycket dolt i religionen som jag tidigare hade svårt att ta till mig. Nu vet jag annorlunda.

Är du din egen Gud som i land behöver be om hjälp? 

Idag är en dag jag inser min egen storhet men samtidigt mitt eget behov om att be om hjälp. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948