Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

torsdag 2 februari 2017

Knäppa saker har ett ursprung

Beteenden, vilka det än är lärde vi oss när vi var mycket små. Vi lärde oss av andra hur man skulle vara och vi skapade strategier för saker vi inte ville uppleva eller inte uppleva igen. Vi skapade våra grundvärderingar som sedan blivit källan till den personlighet, de tankar och de handlingar vi har och gör idag. Värderingarna och de rädslor eller den glädje vi växte upp med har cementerat beteenden och strategier som idag är en del av vår person. En del bra, en del nödvändiga men också en del mindre bra beteenden som kanske var bra då men i vissa fall inte längre är det. 

Visserligen är våra värderingar och våra beteenden djupt rotade men de går, om vi vill, som ett cementgolv att bilas upp även fast det kan ta lite tid. Hårt arbete och genom att använda sig av rätt verktyg. Ändra beteenden och grundvärderingar när så behövs.

Exempel på beteenden som kanske var bra då men kanske inte längre är bra kan vara svartsjukan, hålla inne sina känslor, kontroll, ilska, ta på sig all världens skuld, mindre bra beteenden för att lindra ångest, våld, otrohet, undergivenhet, dominans och allt för hjälpande. Kanske är de fortsatt bra eller så är de inte det. Exempel på grundvärderingar kan vara människor eller kvinnor går det inte att lita på, jag klarar mig alltid själv, släpp aldrig kontrollen, hel och ren osv.  

För att komma till botten med varför känslorna styr in oss i olika typer beteenden behöver vi gå till botten med vilka orsaker det är som gör att vi gör som vi gör. Vi behöver släppa symtomet och rikta in oss på orsaken. Människor vi sett upp till, beteenden vi lärt oss, värderingar vi ärvt eller egna erfarenheter som vi fått. 

Där, långt där bak i vår historia finns orsakerna som vi oftast behöver göra upp med så att vi kan börja tänka på ett annat sätt för att på sikt börja göra på ett annat sätt så att vi successivt kan känna på ett annat sätt.

För mig har detta varit en lång process där en del gamla värderingar och beteenden fortfarande låter sig vila kvar. Fortfarande har jag, till viss del, inte ännu lyckats att bila upp det cementgolv jag gjöt för länge sedan. 

Hur ser ditt cementgolv ut? 

Idag är en dag jag fortsätter att bila på mitt golv. Ett steg i taget för att sakta sakta gjuta mig ett nytt golv. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948