Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

torsdag 16 februari 2017

Ibland är det bara så

Livet består av bra saker och mindre bra saker. Vi lever ett liv och gör en massa saker som är bra men vi gör också en massa saker som är mindre bra, antingen för att vi själva känner att det är så eller för att andra känner att det är så. En del av de mindre bra sakerna sårar eller skadar andra en del handlar mer om åsikter. En del av dessa saker är vi beredda att göra vad som helst för att återställa. Vi ber om ursäkt och försöker att blidka det som hänt. En del, är vi inte ens medvetna om att det har hänt. En del av de misstag vi gjort känns så hemska att vi skulle önska att de aldrig hänt. Misstag som inneburit stora förändringar i vårt eget liv, kanske också för andra. 

Det finns misstag, som vi själva gjort i livet som vi bara behöver acceptera och lära oss själva att leva med. Misstag som vi både kan känna skuld till men också skam inför. Misstag som kanske aldrig kändes rätt, även då, men där vi då hade svårt att stå emot frestelsen, bekräftelsen eller på annat sätt hade svårt, vid en visa tidpunkt att agera på ett annat sätt än på det sätt vi gjorde. 

När jag själv tittar tillbaka på mitt eget liv kan jag se att jag går och bär på ett antal misstag, som jag vet både påverkat mig och andra. Misstag som jag skulle önskat var ogjorda. Misstag som inte går att ha ogjorda och som jag får lära mig att leva med. 

De misstag jag har gjort har skett i situationer där jag så här efteråt inte alltid själv begriper varför de inträffade men jag är pinsamt medveten om att så kan ha skett. En del situationer kan jag förstå, varför de just då inträffade och jag vet också historien och känslan som just då överskuggade allt.  

Jag är så här efteråt medveten om att jag i varje stund, med de tankar och känslor, jag i stunden hade, ändå gjorde så gott jag kunde även fast mina val grundades utifrån frestelser, längtan, rädslor, besvikelser eller andra grundläggande känslor. Jag är klart medveten om att handlingarna sällan hade en grund i min egen kärlek till mig själv. 

Mina egna misstag får jag lära mig att leva med och gottgöra så gott jag kan. Jag vet själv att jag inte är en elak människa och jag vet själv att mina avsikter aldrig varit att skada även fast jag inser att så kan ha skett. 

Lever du idag med misstag som du inser att du behöver lära dig att leva med? 

Idag är en dag jag accepterar mina misstag och det faktum att de är en del av min historia. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948