Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

tisdag 7 februari 2017

Jag tvingades att göra det onormala till normalt

Att leva i krig, kanske i flera flera generationer skapar ett normaltillstånd, ett normaltillstånd där många andra skulle tycka att fred är det normala. Vi väljer att anpassa oss till det som är för att överleva och accepterar när vi utsättas för både krig, våld, obehag, skräck, kränkningar och annat. Vi skapar ett normaltillstånd av det onormala och det omänskliga för att ändå känna att vi har ett liv. 

När hemskheter blivit normalt blir det också något som vi drar oss till för att slippa känna rädslan av det, för oss onormala som då speglas i mänsklighet, humanism, kärlek och omsorg. Vi hittar nya definitioner på dessa begrepp. 

För att bryta dessa typer av invanda mönster och känslor krävs inte bara tankekraft och intellekt utan det krävs handling för att skapa det nya normala så att det kan upplevas. Det krävs en medvetenhet omkring det faktum att utebliven utsatthet kan vara något som kan upplevas som tryggt. Genom att handla och medvetet visa, ibland under lång tid kan en sakta förändring från det gamla normala till det nya normala ske. På samma sätt som det gamla normala en gång uppstod som det nya normala. Medvetet arbete för att kunna acceptera det nya normala.

Det är först när vi ser förändringen som förändringen kan bli möjlig. Vi behöver lära oss hur det onormala kan bli normalt.  

Indoktrinering fungerar på detta sätt. Genom våld eller hårt arbete kan vi få människor att ändra sina grundvärderingar. Vi kan lära människor att döda även fast de från början ansåg att dödande är förkastligt. Vi kan lära människor tyranni eller bli utsatta av tyranni genom att tvinga människor in i en ny normalitet. Vi kan skapa nya normer i en familj genom konsekvent handlande. Bråk mellan föräldrar kan bli normgivande på samma sätt som otrohet, våld både fysiskt och psykiskt. Vi kan skapa det vi vill skapa och vi kan ändra på grundvärderingar så som vi vill och på det sättet skapa ett nytt normalt. 

Jag har inte levt i krig men jag lärde mig som liten att bråk var normalt på samma sätt som lögner och oro. Jag lärde mig att konflikten var normaltillståndet. Det kaos jag växte upp med blev min trygghet även fast jag hatade det. Min väg tillbaka var att hitta nya värderingar och nya normer genom att träna det nya normala där trygghet byggs av kärlek, inte hat. Först när jag såg att det var möjligt kom förändringen. Än idag kan jag se hur jag i vissa situationer framkallar det  gamla normala eftersom det nya normala fortfarande i stunder känns otryggt. 

Vad är normalt för dig? Är det något som byggs på kärlek och respekt eller har dessa ord fått en annan innebörd än det du var van vi från början? 

Idag är en dag jag gör mig själv medvetet om att bygga mitt normala på trygghet, kärlek, respekt och omsorg. Jag lär mig själv genom att göra och på så sätt förstå att det finns ett nytt normalt i mig själv som har en ny respektfull grund. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948