Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

måndag 2 januari 2017

Utan spaning ingen aning

Varje dag händer det saker som jag är en del av och/ eller som påverkar mig på ett eller annat sätt. Saker som människor gör eller säger. Sådant jag själv säger eller gör. Det blir en kompott av mängder av intryck som känslomässigt påverkar mig och får mig att reagera och agera. 

Jag kan välja att se allt detta som en del utanför mig själv eller så kan jag välja att reflektera över det som sker och dra slutsatser som kan bli budskap för mitt fortsatta liv. Budskap som kan få mig att agera på ett annat sätt än så som jag gjort tidigare eller budskap där jag tidigare inte ens agerat eller varit engagerad i.

När jag låter mig reflektera känslomässigt och intellektuellt över det som jag möter finns det budskap att ta till sig varje dag. Budskap som lär mig av livet och för mig framåt i livet.

"- Utan spaning ingen aning" var det en arbetskollega som lärde mig innebörden av för många år sedan. Då handlade det om att ha koll på sina konkurrenter. På senare år har just denna mening fått ett helt annat innehåll. Utan spaning kring det som sker omkring mig och hur jag agerar och reagerar utifrån det som sker kommer jag inte heller att ha en aning om vem jag är och hur jag fungerar. Spaningens djupa mening handlar om att också spana inåt för att ha kontroll över mig själv. Kontrollens innebörd, att våga se det som sker och utifrån det justera snarare än att alltid ha kontroll på vad som sker.

Det handlar således inte om att kontrollera livet utan att våga se livet så som det sker för att lära sig av det som sker. Där kommer också budskapet in. Vi behöver leva livet och ta in livet känslomässigt för att kunna ta lärdom av livet och faktiskt göra förändring när det känns aktuellt. Först när vi får kontakt med känslan kommer vi att göra annorlunda. Att göra annorlunda är det som olika budskap kan lära oss om vi är öppna för det.

Är du öppen för alla budskap som når dig i din vardag?

Idag är en dag jag lär mig möta de budskap som kommer till mig.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948