Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

onsdag 19 juli 2017

Släpp taget om det jag inte kan förändra och förändra det jag kan.

Det är tveklöst så att jag kan enbart förändra det jag kan. Vill jag dessutom förändra någon annan är det förenat med mycket jobb och lite resultat, kanske är det omöjligt och är det möjligt kommer det att ta oerhört lång tid. 

Den enda som jag kan hela historien om inklusive alla känslor, tankar och handlingar är just jag själv. För mig finns det få hemligheter om möjligt enbart det som letat sig in i mitt eget undermedvetna. Jag vet vilka val jag gjort och jag vet vilka rädslor jag går och bär på. Jag vet vad jag offrat och jag vet vilken skam och skuld som tynger mina axlar. Jag vet ta mig hundan allt om mig själv. Jo förstås kanske inte det som andra vet om mig som jag själv ännu inte blivit medveten om. Jag är övertygad om att det finns delar jag fortfarande behöver utforska för att mer klart möta hela mig själv. 

Men att förändra mig själv är både slitsamt och krävande. Det kräver både mod och styrka och alla konsekvenser kommer jag att få bära själv. Därför är det i sin inledning mycket enklare att försöka förändra andra. Men ändå dödsdömt. 

Otroligt att det kan vara så svårt att inse just detta.

Jag har alltid försökt att förändra andra allt från att ändra på åsikter till att förändra beteenden. Jag lärd mig tidigt att försöka förändra mina föräldrar. Mina föräldrar skulle bli sams och de skulle ge mig kärlek. De skulle bekräfta mig och de skulle bekräfta varandra. Min pappa skulle sluta dricka, sluta att vara otrogen och hans kulle sluta att vara ilsk. Min mamma skulle ta hand om sig bättre, göra sina egna val och inte vara beroende av min pappa. 

Alla förslag styrda hur jag såg på det hela och vad jag ville utan att egentligen fråga mina föräldrar om de ville förändra något trots deras klagan. 

 I inser att jag lärde mig tidigt att försöka skapa ordning i ett kaos, ett kaos som jag senare lärde mig att "älska" läs "känna mig trygg med".

I allt detta sitter jag nu här och behöver varje dag tala om för mig själva:

Ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

När jag successivt lär mig detta faller så mycket på plats och gör mitt liv så mycket enklare att leva. Ändå gör jag tappara försök varje dag för att försöka återgå till hur jag gjorde förr som då egentligen enbart gjorde livet mer komplicerat. 

Ränderna sitter så djupt i mig att jag varje dag behöver påminna mig själv att det finns alternativ. 

När jag väl tar till mig "Sinnesrobönen" som texten ovan är en del av så påminner jag mig själv varje dag om hur viktigt det är att inlåta mig själv i nya rutiner och släppa de rutiner som fört mig längre bort från mig själv. 

Vilken bön behöver du läsa och påminna dig själv om varje dag? 

Idag är en dag jag känner tacksamhet till att jag är en levande person som gör misstag men att jag duger ändå förbannat bra. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948