Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

fredag 11 november 2016

Ångest - min brist på kontroll

Ångesten är brist på kontroll mellan vad vi själva vill göra och andra försöker göra. Ångesten är ett uttryck för något vi inte kan genomföra eller vill ha. Ångesten är det känslomässiga fysiska utrycket för den frustration som uppstår. 

Ångesten är ett gemensamt mönster för oss själva i utsatthet på ett eller annat sätt där eget kontrollerande ageranden helt tappat kraft. Tänk dig själv en situation där du känner att du helt saknar möjlighet att påverka din egen situation och det i sin tur är livsavgörande för dig. Valet är antingen att ge upp helt och vara apatisk, kämpa eller agera fysiskt eller genom uttryck som riktigt ångest. Allt som en reaktion på de starka känslor av rädsla som gömmer sig inom oss.

Kontrollen är det sista som vi släpper och vi är därför beredda att göra allt för att skapa något typ av kontroll i den situation  som vi befinner oss i. Kontroll över något i vårt liv. Att få ångest är ett uttryck och en kontroll i sig även fast den kan uppfattas som utan kontroll. 

Alla vill ha kontroll, det är en livsuppehållande handling och är avgörande för att vi finns på denna jord. Problemet uppstår när vi själva känner att vi tappat mycket av kontroll och är utsatt för krafter långt över vad vi själva kan hantera ich kämpa mot. Krafter som skapar stora rädslor i oss. I dessa lägen är vi beredda att göra en mängd handlingar som vi kanske inte annars skulle göra. Ändra våra värderingar, bli dominanta, underlägsna, rent av döda, få olika typer av utbrott, få ångest, ändra åsikt osv osv. Allt är ett utryck för en begränsning som skapar en motreaktion. Jag är övertygad om att alla kan, i sin egen historia beskriva händelser där vi känt en fullständig vanmakt eller frustration och det i sin tur har fått oss att agera på olika konstiga sätt. Bristen på egen kontroll har fått oss att agera på ett sätt vi varken trivs med och ibland själva efteråt har svårt att hantera.

Man kan säga att ångesten är en inverterad ilska som inte fått möjlighet att få eget utrymme och därför sipprar ut på andra sätt. Sjukdomar och fysiska besvär kan vara ett uttryck för samma sak. 

Människor som känner att de kan påverka och har möjlighet att ha någon typ av kontroll i sitt liv har också mindre behov av att få ångest eller få konflikten att sippra ut på annat sätt. 

Detta med brist på kontroll kan ta sig så enkla uttryck som att gnissla tänder, ha en mer kort andhämtning eller äta för mycket eller för lite mat. Alla vägar är möjliga och det är bara vi själva som kan söka dessa svar genom eget reflekterande. 

I en värld där människor känner att de har känsla av sammanhang, på olika sätt och har möjlighet att påverka sin egen situation saknas också uttryck som ångest och andra fysiska reaktioner. Dessa inverterade uttryck behövs då inte. 

Självklart kan vi ha ångest av andra skäl på grund av diagnoser och till exempel att vi stoppar i oss olika typer av preparat  vilket är en mer direkt påverkan som också påverkar våra olika kemiska substanser i vår kropp. 

Jag är övertygad om att både för mig och andra har vi väldigt stora möjligheter att påverka hur vi mår genom att titta på hur vi har det och vad som har gjort att vi har hamnat där vi är. Jag kan själv se hur mina gamla strategier skapat olika typer av situationer som fått mig att agera på olika sätt.

Lögner, frustrationer i barndomen, rädslor, tidigt ansvar och utsatthet, brist på kontroll som skapat behov av kontroll, insikter att starka känslor är farligt och att inte släppa någon allt för nära inpå mig är ett sätt att inte tappar den egna kontrollen.

Mina strategier har haft ett pris som gör att jag idag får jobba mycket med att få tag på min känsla och lyssna in vad jag faktiskt känner. Gå från att intellektualiserande till att bara känna och acceptera. Minska på att förklara och döma mig själv och istället acceptera i stunden olika egna beteenden och känslor som uppstår. Jag är min egen motsägelse men samtidigt är den motsägelsen i stunden jag. Kanske inte i morgon men i stunden just bara jag utan värderingar och förklaringar. Utan förmaningar och förbud. Jag gör mitt bästa i stunden och det är tillräckligt nog.

Att det ska vara så himla svårt att fatta det, att få vara knäpp är också ok för mig själv.  

Har du ångest? Vet du varför du har det och vad det är du tappat kontrollen om? 

Idag är en dag jag lyssnar till mina egna uttryck för brist på kontroll. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948