Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

söndag 25 december 2016

Det är bara mina föreställningar

Jag har en massa idéer om allt. Jag tror att det är en massa sanningar men det är bara en massa föreställningar. Saker som jag bestämt ska vara på ett visst sätt. Besticken i lådan. Knivarna i stället. Mattan i hallen och bilen på gatan. Föreställningar om ordning och om uppfattningar om vad andra tänker eller känner. Idéer som egentligen inte har någon relevans alls. Det är som en roman påhittad av en författare helt taget från fantasin med inslag från författarens egna erfarenheter, inte sanningar utan erfarenheter. 

När två människor möts kan vi vara säker på att det är som att läsa två olika böcker av två olika författare. Olikheterna är slående på samma sätt som våra föreställningar om livet. Vi bär alla på tankar och känslor som skapar grunden för våra sanningar som i sin tur skapar nya tankar och känslor där alla är föreställningar om hur vi tror att det är och hur vi tror att det ska vara. Just det, hur vi tror att det ska vara eller är.

Med dessa föreställningar som grund kan jag sedan bygga upp hela mitt liv utifrån vad jag tror inte hur det kanske egentligen är. Jag går, många gånger inte till källan för att fråga hur det är utan jag skapar mig en egen uppfattning som jag tar för en sanning. Jag hittar på saker för att skapa någon slags ordning i det som finns omkring mig och ofta på ett sätt som stämmer överens med hur jag vill att det ska vara för att bekräfta mina egna känslor. 

Vår hjärna älskar struktur och ordning, det är bara det att alla hjärnor är olika och därmed blir också ordningen och strukturen olika på samma sätt som sanningarna. Egentligen är det fantastiskt att två människor ändå kan finna ett sätt att leva ihop. Kanske är det för att de hittar en något så när gemensam sanning  att leva efter. 

Jag har levt med en massa föreställningar  om det mesta. Hur mina föräldrar skulle ha varit. Hur mitt arbete borde vara. Hur hemmet ska se ut och vad som är snyggt och fult. Jag har föreställningar om livet och jag har föreställningar andra. Jag har föreställning om saker och jag har föreställningar om hur det inte ska vara. Föreställningar som inte sällan gjort det komplicerat för mig. 

Idag får jag arbeta med att frigöra mig själv från mina gamla sanningar och vara noga med att urskilja vad jag själv tycker och när jag inte sökt mig direkt till källan för att veta vad som är sant eller inte.

Är du medveten om dina egna föreställningar?

Idag är en dag jag räknar varje föreställning jag har för att uppmärksamma mig själv. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948