Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

lördag 10 december 2016

Mitt samtal med mig själv

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde mitt namn. Tillkomme mitt eget rike.Ske min vilja såsom i himmelen, så och på Jorden. Mitt dagliga bröd giv mig idag; och förlåt mig mina skulder såsom ock jag förlåta dig mig skyldiga äro.Och inled mig inte i frestelse, utan fräls mig ifrån ondo, ty riket är mitt och makten och härligheten i evighet. Amen 

Idag har jag valt en mycket känd bön som finns i den protestantisk kyrkan och som använda i nästan varje gudstjänst. Som ni ser har jag skrivit om den lite. 

När vi väljer att se varje del i det religösa budskapet som något som riktas till oss själva blir det tydligare och lättare att förstå även för oss icke troende. Vi kan bortse från det religösa och lyssna till vad som sägs.

Helga mitt namn handlar om att vi ska vara försiktiga med hur vi brukar oss själva och vårt namn. Tillkom mitt rike handlar om att ta han om det som finns omkring mig. 

Ske min vilja att göra valet att våga följa det jag vill inte det som frestar mig. Vi ska vara tacksamma för det vi får och ha mod att förlåta våra egna skulder på samma sätt som jag ska förlåta andra. Undvik ondska och detta sammantaget ska göra att jag kommer att leva ett bra liv.

Lite så tänker jag när jag hör bönen. Hur tänker du? 

Allt handlar om att jag ska vara medveten om mig själva och göra det jag kan så att jag befria mig från sådant som kan förgöra mig då kommer jag att leva ett bra liv. Jag behöver varje dag påminna mig om det som kan förgöra mig och lära mig att komma ihåg de regler omkring livet som kan rädda mig genom denna bön. Bönen som handlar om samtalet med mig själv. 

Min blogg är en del i mitt liv som handlar om samtalet med mig själv. Rutiner under dagen är den samma. Jag behöver ständigt påminna mig om vad det är som är viktigt för mig för att jag ska kunna leva ett bra liv. Jag vet mina brister.

Vilket samtal har du med dig själv? Vad behöver du påminna dig om för att inte falla tillbaka i gamla spår där du inte vill vara? 

Idag är en dag jag påminner mig själv om vikten av att ha fungerande rutiner som för mig i den riktning jag själv vill gå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948