Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

torsdag 8 december 2016

Det bästa eller det enda

Det bästa jag kan göra eller det enda jag kan göra. Vilket är det för dig? 

Vi har alltid något vi inte kan klara av fullt ut ändå gör vi det bästa vi kan. När vi gör det bästa vi kan utgår vi ifrån att vi inte alltid kan hantera allt men att vi i stunder gjort det bästa försöket. Vi inser att vi inte kan prestera de hundra procent vi kanske borde men hundra procent av det bästa vi kunde.

Jag vet att detta är svårt att ta in men i varje stund utgår vi ifrån vad vi vill göra och försöker sedan gör det bästa vi kan utifrån vad vi vill göra. Kanske når vi inte ända fram för att något hindrar oss på vägen. Det kan vara en mängd saker som kan vara kopplat till stress, vår historia, vår dagsform, ja en mängd saker. Ingen människa gör det sämsta den kan inte ens den som gör de mest illvilliga saker utan de gör det bästa de kan eftersom de inte kan göra bättre i det tillstånd de är just i stunden. Jo jag vet detta är nästan omöjligt att ta till sig. 

Vi är medvetna men klarar inte att nå dit vi vill och önskar och vi kanske inte heller har mod att erkänna det. 

När det vi gör är det enda vi kan göra handlat det om att vi i situationen inser att av de val vi för stunden har är det val vi gör det enda vi kan göra. Antingen för att andra val är ännu värre eller för att vi inte vet något annat. Vår världsbild är en annan jämfört med den världsbild den som bedömer oss har.  Det enda vi kan göra är för stunden inget annat än ett val.

Skillnaderna är hårfina men kan hjälpa oss att både förstå oss själva och de val vi faktiskt gör men också att förstå den andre.

Jag har gjort en mängd saker som många i olika situationer inte alls förstår. Detta har skapat konflikter inte minst i mig själv i form av skuld och skam.

Kan du se att det finns saker som du gör som har sin grund i att det är det bästa du kan göra eller det enda du kan göra?

Idag är en dag jag förlåter mig själv och andra för det är det bästa eller det enda jag kan göra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948