Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

onsdag 24 augusti 2016

Det känslomässiga övertaget

Vi är starka på olika sätt. Vissa är starka i sina muskler andra är starka i ordet. Några är starka att uppfinna andra att bygga. Det finns de som kan mat och bakar med en oerhörd styrka andra som tecknar och målar med en särskild styrka. Vi är alla starkare i något som vi kan hantera bättre och där vi har en förmåga som andra kanske saknar helt eller är svagare i. Det gäller med andra ord att förstå och inse vad vi är starkare i och det som vi för stunden kanske är mer svaga i och behöver lära mer i, om vi vill. 

I en relation visar sig detta på samma sätt som i arbetslivet eller med kompisar. Vi har våra personliga styrkor. Idag tänkte jag ta upp frågan om den känslomässiga styrkan som både män och kvinnor givetvis kan ha men jag kommer att använda mig av kvinna mer som ett begrepp än ett kön. Kvinnor genom att de kan vara starka i att uttrycka känslor både genom att visa det och använda sig av det. Kraftfulla känslor som kan visa ilska, sorg, kärlek och andra starka känslouttryck. Känslor som är direkta och oundvikliga samtidigt som de kan vara kraftfulla och avväpnande. Känslor som för en motsatt part ibland kan vara svåra att hantera. I omgångar försöker vi förklarar dessa starka känslor som hormonsvängningar och kanske obalans fast det egentligen handlar om att dessa kvinnor har en styrka i att använda sina känslor för att ge uttryck för saker de gillar eller ogillar och för att bland annat kunna styra. Känslor som ibland blir ett maktmedel och kan vara svåra att hantera av en motpart.  Mannen har liknande direkta känslostyrkor och beteenden fast dessa mer ger sig uttryck i att fysiskt tala om sin frustration, sin sorg, sin glädje, sin kärlek eller vad det nu kan handla om. Förmågan att uttrycka känslor är mer begränsad än för den som har mer kvinnliga drag. När känslouttrycken blir allt för fysiska blir de samtidigt fysiskt hotande på samma sätt som de kvinnliga känslouttrycken kan bli psykiskt hotande. Givetvis finns det personer som kan hantera både dessa huvudgrupper av känslouttryck både på ett positivt sätt men också negativt.

Båda varianterna på känslomässig styrka har sina bra sidor och sina mindre bra sidor och för de som mötet dessa styrkor kan det ibland vara svårt att hantera det som sker. Mannen eller kvinnan har känslomässigt övertag på ett sätt som motparten inte kan hantera. Ett övertag som ibland leder till beteenden hos motpartnern som inte kan hantera det som avvisande, undvikande, tystnad, undvikande, undergiven eller andra beteenden som inte leder relationen framåt. Båda parter har i dessa lägen ett jobb att göra för att det på längre sikt ska kunna fungera i en relation. Parterna är på ett eller annat sätt känslomässigt handikappade i att hantera att uttrycka sig eller att ta emot olika känslouttryck. 

Kort sagt, alla som uttrycker sina känslor starkt kan ha en partner som har svårt att hantera det som sker. Det kan skrämma och det kan leda till undvikande beteenden. Många medberoende kan fastna i dessa rävsaxar på samma sätt som mer utåtagerande beroende personligheter. Men givetvis, även många andra har dessa beteenden, som inte alls har en beroendeproblematik som är synlig eller som inte alls existerar. Bara det faktum att vara konflikträdd är ett uttryck för detta.

Jag kan för min egen del referera till hur jag haft svårt för att hantera känsloutbrott både manliga och kvinnliga sådana och hur detta skapat ett undvikande beteende hos mig samtidigt som jag själv använt mig av manliga känslouttryck genom att vara högljudd, verbal och ilsken. Bedrövliga beteenden som jag hela tiden behöver arbeta med.

Är du en människa som använder dig av starka känslouttryck eller en person som är starkt påverkad av starka känslouttryck?

Idag är en dag jag väljer att sansa mina starka känslouttryck och samtidigt väljer att stå upp för min person och vara ärlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948