Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

onsdag 15 mars 2017

När jag upplever mig som ett maskrosbarn

Hur vi uppfattar och förhåller till oss själva  kommer att påverka oss hela vårt liv, om vi inte förändrar vår syn på oss själva. Det  kan handla om att vi kämpar, vi är maskrosbarn, vi är blyga, vi är sjukliga, vi är gråa, vi är spralliga, vi är glömska, vi är slarviga. Vad vi än iklär oss för egna uppfattningar om oss själva så är det så vi blir. Ingen ändrar på detta och ingen accepterar detta mer än vi själva. 

Buse blir buse och ängel blir ängel. 

Ibland iklär andra oss egenskaper men det är alltid vi själva som tar emot denna egenskap och inplanterar egenskapen eller karaktären i oss själva. Vi väljer att vara förövare, offer eller självutplånande hjälpare. Ingen kan eller har möjlighet att tvinga oss. Vi gör allt själv genom att tillåta, just för att det i stunden passar oss. Vi tar emot och vi levererar. Vi är en del av dramat oavsett om vi vill det eller ej och det är vi själva som tar oss dit och därifrån. 

Men när jag känner att jag är offret,  förövaren eller hjälparen och inte vill vara där och detta ändå sker? Ja detta är förbaskat svårt och jag vill inte påstå att jag är en mästare i att ha full koll. Jag vet för min egen del att bara jag kan säga till mig själv att det handlar om mig så är jag ett steg på väg därifrån. Känslorna styr mig ibland och får mig att anta en mängd roller. Ibland är det roller jag gillar ibland roller jag verkligen ogillar. Ändå fullt kliver jag in i dessa roller per automatik. Rädslan har lärt mig vilka lösningar som har fungerat eller som jag ärvt. Ibland skulle jag önska jag kunde göra en fullständig återinstallering där jag själv kunde spara enbart det som jag gillade och tyckte om i karaktärer.

Nu är livet inte så enkelt men inte heller fullständigt omöjligt. Jag ökar min medvetenhet varje dag genom att våga reflektera och att alltid ta med min egen del i allt som sker. Min övertygelse är att där är min nyckel.

Tänker du tankar om dig själv som får dig att anta roller du kanske inte vill ha? 

Idag är en dag mina roller är sådana att jag både kan kliva in eller kliva ur dessa. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948