Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

onsdag 29 mars 2017

Har jag en sund relation om den är villkorad

När jag tittar tillbaka på mina relationer jag haft i livet och då tänker jag i första hand främst på mina partnerrelationer, inser jag i stunden att det egentligen handlar om alla mina relationer. Jag har och har haft ungefär liknande relation med alla, som döljer ett visst mönster givetvis med skiftande variation. 

Om jag plockar fram några nyckelord kan de exempelvis vara, villkorad, styrande, passion som planar ut, önskan att vara själv, lösa problem, göra saker gemensamt, fixaren, slippa vara själv osv. Det jag i stunden kan komma åt och se är att jag missar kärleken i sig själv. Jag missar den villkorslösa kärleken. Längtan till någon annan även efter flera år. Stoltheten, den långa passionen viljan, modet och lusten att våga satsa allt. Det är som jag hela tiden säkrar som i bergsklättring, jag säkrar för att inte falla hela vägen ner och detta innebär att jag inte heller vågar klättra allra högst upp där allt kan ses för jag hittar inte platser att säkra. Jag kommer nära, men inte hela vägen och detta leder mig inte ända fram. Detta gör mig fortsatt ensam för jag blir ouppnålig. Relationen blir villkorad och jag möts av och får tillbaka motsvarande villkor. Det finns alltid en annan väg, det handlar inte om den vägen utan en väg av flera vägar. 

För några dagar sedan möttes jag av villkor som fick mig lite ställd och jag insåg att om jag inte talar om vad jag vill och tydliggör mina villkor och gör dessa synliga kan det bli som den andra vill vilket kan leda mig fel och också relationen jag har med denna människa, fel utifrån mitt sätt att se det. 

Bara det faktum att känslan kom i mig var ett sundhetstecken, rädsla men samtidigt en längtan att vilja. 

I livet är vi själva och det finns inbyggt inom oss en vilja att tillhöra något eller någon. Ett gäng, en parter, en familj eller ett sällskap. Vi förstår att det instinktivt blir lättare så, samtidigt möts vi av rädslan kopplat till beroendet och att inte själv få bestämma och ha kontroll. 

Hur ser dina relationer ut till andra? Följer de ett speciellt mönster eller kan de variera? Är det tydligt för dig i varje stund vilka egna syften du har med relationen? 

Idag är en dag jag öppna upp hela mig själv och det blir som det blir utan att jag ska äga min egen kontroll. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948