Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

lördag 25 mars 2017

När kärlek tar sig andra uttryck

Kärleksrelationen till en annan och kärleksrelationen till våra barn känns självklar och enkel, när alla har samma syfte. Språket är enkelt. Både sändare och mottagare vet vad som gäller och vi förstår varandras uttryck.

När våra syften förändras blir språket svårare att förstå. Hat kan vara uttryck för kärlek och kärlek kan vara uttryck för hat. Vi hindras på olika sätt att säga vad vi känner. Lojalitet, beroend, icke besvarad kärlek, sorg, rädslor, svartsjuka, en mängd orsaker och syften kan gömma sig bakom de nya uttryck vi möter och använder oss av. Uttryck som kan vara väldigt svåra att tolka.

Våra barns mödrar eller pappor som helt plötsligt agerar annorlunda och irrationellt. Våra barn som helt vänder oss kappan. Dörrar som stängs och hat som växer. Starka känslor och uttryck som upplevs komma från ingenstans.

Vad var det som hände?

När samarbetspart blir motpart frigörs helt nya krafter. Krafter som tidigare aldrig sett. Krafter som skapar avstånd och motstånd istället för samarbete och kärlek. Kärlek till de barn vi en gång satt till världen.

För att lyckas att åter koppla ihop de trådar som för länge sedan tappat sin kontakt krävs mod, gottgörelse och tålamod. Förståelse och respekt för varandras syften. Först då kanske vi kan hitta nya vägar som aldrig tidigare använts. Först då är vi själva beredda att riva de murar som byggts.

Jag fattade inte vad som hände men vi blev ovänner och kämpade var och en på var sin sida. Mitt emellan stod barnen som fick stå ut. 

Denna hemska strid skapade nya sår som vi var en del av. 

Jag känner egen skuld och skam för det jag och vi gjorde. Det har varit en lång väg tillbaka. Men vi vandrar på den nya vägen och det gör mig tacksam. 

Har du hamnat i konstiga dialoger som fått konstiga konsekvenser för dig och andra?

Idag är det en dag jag försöker förstå både mitt och andras syfte. Idag är en dag jag inser att det inte alltid är det jag ser och hör som är det som är. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948