Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

tisdag 14 mars 2017

När jag väljer att gå med istället för mot

I vissa sammanhang kan det kännas tydligt att jag vet min roll och det blir enkelt att hantera de arbetsuppgifter som jag har. Jag vet och andra vet. Ingen bevakning och inga strider. Inget rollsökande och tuppfäktande. Rollerna är givna och det är enkelt att bjuda på sig själv och vara tillåtande. 

Mer besvärligt blir när rollerna är oklara och jag inte vet min egen roll. Jag hävdar och bevakar min plats och det jag ska göra och min egen roll blir otydlig. Skillnaderna kan vara hårfin men på vilket ben jag står avgör ofta om känslan är trygghet eller osäkerhet. 

I en osäker känsla presterar jag sämre och i en trygg situation presterar jag ohjälpligt bättre. Jag påverkas av känslan samtidigt som jag vet att jag alltid har ett val. Kan jag bekräfta mig själv eller behöver jag kräva bekräftelse från andra. Jagar jag andras bekräftelse för att duga, för att hitta min egen plats och uppgifter ställer det betydligt högre krav på kraften att förändra och risken är att jag kommer att komma i situationer där jag kommer i konflikt med mig själv och andra och reagerar och agerar när jag känner att min plats är hotad. Väljer jag istället att i varje stund äga situationen och se varje situation som möjligheter kommer jag att kunna styra situationen dit jag vill. Så istället för att bevaka och söka bekräftelse förstärka en kraft som redan startat genom att fullfölja den andras kraft och skapa eget utrymme att styra.

Det är inte säkert att det är vindplanken som ska byggas utan att vi istället ska utnyttja den kraft som kommer genom att bygga väderkvarnar. Följa istället för att mota. Stimulera istället för att förhindra. Förtydliga istället för att försvaga. 

Först när jag låter mig själv vara rörlig i de krafter som omger mig och inte hävda min egen roll, när jag blir utmanad, kommer jag att vara en del av framtiden. 

Kan du ibland känna dig eller din plats hotad och att det i sin tur leder till onödig osäkerhet och konflikt? Vad är din lösning på den problemställningen? 

Idag är en dag jag går med en redan startad kraft. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948