Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

onsdag 8 mars 2017

När vi tar förövarens perspektiv

Det räcker inte enbart att vi ibland känner oss och agerar som ett offer. Det är ibland som detta inte är nog. För att ytterligare förstärka vårt lidande vill gärna vårt inre ta förövarens parti och få oss att tycka att vi förtjänar att lida och att vara ett offer. Skulden läggs helt på oss själva och det kan upplevas som det inte finns någon väg tillbaka. 

Vi lider och vi förtjänar det. 

När det uppleva som att det helt är vårt fel och vi inte har någon annan att skylla på har vi samtidigt lämnat över ansvaret till någon annan. Ansvaret för att bli straffade för de synder och tokheter som vi gjort. Det finns många som lärt oss att både känna och göra så här, inte minst religionens sätt att tolka de lärda skrifternas budskap. 

Vilka val vi gör är det resultat vi får. Således, valet är vårt eget både känslomässigt och intellektuellt.

Idag är det internationella kvinnodagen och jag vet att kvinnor jämfört med män tagit jättekliv i sin egen frigörelse. Där ligger vi män, i vissa avseenden långt långt efter. Kvinnor har på många sätt varit framgångsrika även fast det i vissa stycken finns långt mer att göra. 

Ändå kan jag känna att kvinnor i allmänhet agerar som offer. De antar en roll som blir som en underton och inte en del av partituret.

Hur förhåller du dig till förövaren? Tar du förövarens parti eller har du hittat en väg ut? 

Idag är en dag jag firar internationella kvinnodagen genom att lära mig av kvinnans kraften och undvika kvinnans fallgropar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948