Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

tisdag 7 mars 2017

Samtalet med mig själv

Hos oss alla pågår det ett ständigt tänkande brus, tankar i form av argument, frågor och funderingar. Vår hjärna är full av logik, katastroftänk, oro och brist på logik. Vi tänker varje dag och väldigt lite av det delger vi någon annan. Det pågår ett liv inne i oss som mer kan påminna om en strid än ett trevligt möte. Samtalet med oss själva. 

Problemet med våra egna samtal är att vi är både sändare och mottagare. Det är enbart vår hjärna som sammankopplar sina trådar eller sin kemi av vätskor till ett sammanhang. En kombination av intellektuellt tänkande som leder till olika känslor och handlingar. Sällan blir det granskat och ifrågasatt. 

Bara genom att skriva ner det vi tänker ökar möjligheten till reflektion. Vi får ytterligare ett sinne som kan se vad vi tänker. Ett annat sätt är att högt berätta för någon annan vad vi tänker, då möter får hjärna ytterligare intryck och möjlighet till egen reflektion. Genom rösten kan vi höra vår egen logik eller brist på logik som hjärnan ensam i tysnad mer sällan klarar. 

Ibland är det inte orden som har den bästa verkan, kanske aldrig utan det är när vi blir medvetna och närvarande i de  känslor vi har i oss och hur de förändras, förändringen verkligen kommer till oss. Känslor av sorg, saknad, behov av närhet, känsla av ensamhet eller känslan av ren kärlek blir tydlig och vi kan enklare inse vad vi har eller inte har. Vad vi behöver gör eller inte gör. Känslor som ibland inte ens kan förmedlas med ord utan behöver utryckas med närhet och beröring. 

I det totala samtalet med mig själv, när det sker på olika sätt, öppnas möjligheten för mig själv att bli medveten om min egen person, mina reaktioner och mina egna ageranden. Jag skapar möjlighet att lyssna på hela mig själv. När jag inte enbart möter mitt skal utan även min djupaste skörhet och erkänner mina egna behov. Det är först då jag egentligen har ett mer fullkomligt samtal med mig själv. 

Kanske är det också först då jag har möjlighet att ha ett genuint samtal med någon annan. Först då är jag beredd att ta in vad den andra personen berättar och visar. Kanske är det först när jag är ärlig mot mig själv jag kan bli ärlig mot någon annan och verkligen lyssna.

Mitt samtal med mig själv pågår.

Hur är det med ditt samtal med dig själv? 

Idag är en dag jag vågar möta hela mig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948