Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

torsdag 6 oktober 2016

Skapa med- eller mothåll

När reglerna är klara för alla parter och det finns en överenskommelse blir det också mindre grus i maskineriet. Vi vet vad vi får och vi vet vad andra förväntar sig. Vi vet vad vi själva gör och vad vi själv förväntar oss. 

Däremot när vi möter människor där respektive part har olika syften med mötet och också agerar enbart utifrån sitt eget syfte ökar risken att båda blir besvikna. För att veta vad som gäller behöver jag således ta reda på vad som är mitt eget syfte men också vad som är den andras syfte. Först då kan jag ha en chans att bidra till ett bra möte. 

Jag möter ibland en grupp av personer, som vid varje tillfälle kan variera. Oftast finns det ett problem och ett eget syftet till varför var och en är där. Vilket syfte det är, är inte alltid självklart. 

Ibland kommer människor till gruppen som inte alls får det de vill ha. De blir samtidigt också närvarande kort tid där. De kan ibland sökta hjälp i praktiska frågor vilket vi inte alls kan erbjuda. Andra kommer dit för att beklaga sig eller för att bara få gemenskap. En del är där för att ta reda på lite mer om sig själv. Några kanske är där för att någon annan sagt att den ska gå dit. Vi har med andra ord ingen aning vilket syfte som styr och varför en viss person är där just då. Om jag inte söker efter vad den enskilda har för syfte med sin närvaro kan besöket bli alldeles fel om jag utgår enbart från mig själv. 

Vid ett tillfälle blev det, efter ett bra tag väldigt tydligt att hans syfte inte alls var att vilja ha en förändring, vilket annars skulle kunna vara uppenbart. Han ville enbart pysa och berätta sin historia men definitivt inte förändra något även fast det var vad han sa att han ville. 

Idag får mannen plats för att pysa och är nöjd med att få göra detta utan att andra ska försöka förändra hans situation.

När du möter andra tar du redan på vad den andra vill och behöver i er relation eller utgår du enbart från dina egna tankar och känslor? 

Idag är en dag jag är nyfiken på andra och vad de vill. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948