Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

fredag 28 oktober 2016

Vi välkomnar eller avvisar

Vi har alla val. Valet handlar om hur vi vill ha det. Val om att ha allt som det var förut och att andra ska anpassa sig till detta eller valet att våga förändra till det som är på väg att hända eller faktiskt händer. Vi välkomnar eller avvisar.

Man brukar i gruppdynamiksammanhang säga att en grupp skapar sina regler utifrån de personer som finns i gruppen. Detta betyder att gruppens medlemmar skapar regler på olika sätt, inofficiellt eller officiellt, som talar om de regler som gäller för gruppen. Vi kan välja demokrati, konsensus eller på något annat sätt som t.ex. att den som skriker högst bestämmer. 

När det kommer in en ny person i gruppen kan man säga att det är en ny grupp och detta med regler och vad som ska gälla i gruppen påkallas på nytt där allt ska anpassas till de nya förutsättningar. Den grupp som fanns innan existerar inte längre utan nu är det en ny grupp där det tillkommit en person. Vissa kanske nu tycker att den nya personen som kommit till, ska adoptera de tidigare regler som fanns och så kan det bli men frågan är om det är så det ska vara. Låt säga att det kommer fler personer än de personer som var med gruppen från början, ska även de anpassas till gruppen eller kan vi då betrakta det som en ny grupp. Vad är det som säger att de gamla reglerna var bra och tänk om det som den/ de nya personerna tar med sig blir sammantaget en betydligt bättre grupp än den grupp som var innan? Ska de nya personerna anpassa sig genom att integreras där samtliga närmar sig varandra eller ska det ske via assimilering där de nya ska smälta in i det gamla? Om man tar ordet anpassa så tänker jag att anpassa handlar om att alla, både de nya och de gamla i gruppen behöver anpassa sig till de nya förhållandena vilket oftast är så det sker i ren gruppdynamik. Vi närmar oss varandra. 

Hur öppen är jag att anpassa mig till det nya som kommer, oavsett om jag vill det eller ej och hur låst är jag vid det gamla och att allt ska vara som det alltid varit. I går talade jag om vanor och detta handlar definitivt om vanor där vi gärna vill hävda att allt det gamla var bättre och allt det nya är dåligt. Men betänk ändå hur mycket det är i världen som har förbättrats när det gäller svält, krigens offer, arbete, ekonom, sjukvård osv. Vill vi tillbaka till hur det var för ca 100 år sedan när vi i Sverige levde i fattigdom? Nej knappats, vi behöver ständigt pröva våra egna värderingar och vår egen förmåga till förändring. Förändringen kommer oavsett om vi vill det eller ej och frågan är mer hur detta kommer att påverka oss själva. För eller emot. Bygga vindmöllor eller vindskärmar. 

Jag påstår inte att detta är enkelt men det är i allra högsta grad nödvändigt. Igår är inte idag och idag är inte i morgon.

Hur integrationsbenägen är du?

Idag är en dag jag lyssnar på andra vad de har att säga. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948