Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

söndag 16 april 2017

Idag är jag stark och skör på samma gång

Idag accepterar jag det som är just för stunden. Det som jag inte kan påverka och det jag känner. Det är min styrka.
Samtidigt är jag öppen för att acceptera mina egna personligheter.

Jag gör ett val varje morgon som blir min ledstjärna för dagen. Den ledstjärnan vill jag ska vägleda mig själv så att jag kan behålla min balans. 

I att acceptera ligger att upphäva det motstånd jag har för det som sker både i mig och hos andra. Motståndet för det jag inte kan kontrollera. Jag väljer att våga släppa taget om det som sker inne i mig och det som händer utanför mig själv. Bara den känslan att våga släppa taget genom att acceptera är en befrielse. En befrielse att saker och ting inte behöver bli på mitt sätt. 

Min kamp har nämligen varit just tvärt om genom att jag försökt få min omgivning att tycka och göra som jag. Allt annat har varit ett motstånd. På detta sätt har jag begränsar mitt lärande och ägnat kraft åt det jag inte kan förändra. Det har blivit en befrielse. 

För att komma till denna insikt var jag tvungen att släppa på en av mina principer om att vara hemlig och inte berätta för mycket om mig själv. Jag började att berätta min historia och gjorde den offentlig. Jag berättade min historia och visade baksidan av min fasad.  I berättelsen kom möjligheten att våga blotta mig men också möjligheten till gemenskap. Jag kunde se att andra bar på liknande berättelser och liknande skörhet. Berättelsen blev också en möjlighet att riva en av de murar jag hade runt mig. 

I min berättelse och i och med att jag blottade mig kom också möjligheten för andra både att reflektera, lyssna men också fråga. Just frågorna och ibland ifrågasättandet öppnade nya dörrar och ett uppvaknande av mina egna beteenden och vem jag var. I detta låg också öppningen för något nytt. En väg som jag idag valt att fortsätta gå.

Denna vandring är både svettig, tuff, ojämn och besvärlig men framför mig ser jag att det finns ett ljus starkare än det mörker jag kommer ifrån. 

Hur medveten är du om dig själv och hur mycket vågar du visa vem du egentligen är? 

Idag är en dag jag är glad för att jag kan acceptera den jag är och känslan av den förmån jag känner att kunna visa det för andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948