Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

torsdag 13 april 2017

När livet inte blir som vi tänkt oss

Livet blir eller så gör vi livet så att det blir. Det finns inget standardliv som är det perfekta livet utan livet tar sig en mängd olika riktningar där inget innehåll i livet är bättre än något annat. Det liv vi lever är vårt eget och får det innehåll vi väljer att det ska få. Vi gör saker, vi tänker och vi känner och allt detta skapar vårt liv. Därutöver drabbas vi av sådant vi kanske inte kan rå över som olyckor, sjukdomar, krig och sådant som helt står utanför oss själva där vi inte direkt har möjlighet att påverka. Eller så kan vi det på något sätt.

Om livet inte blir som vi önskat och som vi förväntar oss beror det på en mängd olika saker. Förutom våra egna handlingar och det vi matar i oss i form av tankar och känslor även platser vi lever på, jobb vi har, miljöer vi vistas i, människor vi väljer att vara med, mat vi äter, sådant vi dricker, vad vi andas in eller stoppar i oss på annat sätt. Allt påverkar oss i kombination med de arvsanlag vi fått både kroppsligt och mentalt.

Det kan tyckas att det finns en mängd saker vi inte rår över eller tror oss råda över oavsett så behöver förhålla oss till det som är och sker på ett eller annat sätt. Vissa självklara saker kan vi enkelt förhålla oss till eftersom vi vet att vi inte råder över det som vädret t.ex., även det påstår man idag att vi kan vara en del av. Regnar det går vi inte ut och behöver vi gå ut ser vi till att skydda oss. Andra saker har vi svårare att förhålla oss till och acceptera som besvärliga grannar eller en förlorad barndom. I dessa lägen fortsätter vi att kämpa i tron att vi kan påverka utfallet. Vi kämpar för att få upprättelse, en ursäkt eller på något annat sätt justera något som varit eller en konflikt som pågår. Vi ger inte upp och den som skadas är ofta vi själva som släpper nuet till förmån för den historia som varit eller för det som vi definitivt inte kan förutspå i framtiden.

Vi har idéer om hur saker och ting ska vara och bli men livet styrs inte upp utifrån din eller min vilja. Vi äger inte allas svar och vi kan inte få alla att göra som vi vill, med svårigheter få oss själva att göra så som vi själva vill. Ibland behöver vi bara acceptera att vi gör olika och det är för mig att förhålla mig till det som blir.

Har du svårt att acceptera det som är och har varit och vill gärna få andra att tänka, känna och agera som du? 

Idag är en dag jag accepterar att jag inte är jordens medelpunkt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948