Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

måndag 24 april 2017

Vi är alla tjänare

Vi kanske tror att vi alla lever i ett fritt land med fria åsikter och fri vilja att göra som vi vill. Vi kanske tror att vi äger oss själva. 

Spontant kanske ditt svar är att du tjänar ingen och att du är fri att tänka som du vill. 

Men nej! Vi är inte fria. 

Vi är alla tjänare åt någon eller något. Vi är alla beroende av någon eller något som vi då också tjänar. Det fina mängder av beroende som vi låter oss styras av och som också blir den vi trälar för. 

Låt mig ta några exempel. 

Vi tjänar kapitalet för att få möjlighet att leva ett fritt ekonomiskt liv. Vi är alla beroende av pengar och är per definition tjänare åt de som kan ge oss pengar. Vi är beredda att göra ganska mycket våld på oss själva för att få ett jobb, ha kvar ett jobb och dela företagets värderingar så att vi kan leva det liv vi vill. Nyligen var det en barnmorska som inte ville utföra en del arbete på grund av sina värderingar, som arbetsgivare ville, bara för att ta ett exempel. 

Vi tjänar någon annan för att få personens kärlek och närhet. Vi vill i grunden vara älskade och slippa vara ensam för att lyckas med detta är vi beredda att tjäna den eller de som kan ge oss detta. Vi är beredda att släppa på våra värderingar i utbyte mot gemenskap och kärlek.

Vi tjänar en Gud vilken Gud det än är. Fetischens Gud eller tingets Gud kanske rentav den egna inre Guden (Jaget) eller den religiösa Guden. Är det inte guden vi tjänar kanske det är djävulen (Egot) i oss själva som vi tjänar.

Vi som är beroende är tjänare till vårt beroende till socker, alkohol, cigaretter, träning, kost, sex, droger, bekräftelsekickar, fanatism, våra egna värderingar eller på annat sätt tydligt kopplad till något som vi tjänar.

Vi är tjänare till våra inre tankar och känslor som starkt styr våra handlingar.

Jag vet med säkerhet hur jag tjänar min omgivning på olika sätt för att få något tillbaka. Det kan handla om att stävja min ensamhet, få närhet och kärlek, få möjlighet till ekonomiskt oberoende och en bra relation på mitt arbete. Jag tjänar genom att vara någon till lags och blir på detta sätt en träl. Det är inte självklart att allt jag tjänar samtidigt enbart är något positivt. Det finns alltid något annat som jag behöver offra som bl.a. min egen tid. 

Hur tjänar du och är det alltid bra för dig?

Idag är en dag jag tillåter min inse att jag är en tjänare.

   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948