Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

söndag 11 september 2016

Jag är tillräckligt nog

Tro på mig själv leder mig närmare mig själv. Tvivel leder mig längre bort från mig själv. 

Att tro på mig själv är det viktigaste jag har och ser till att både hålla mig vid liv och skapa framgång för mig själv. Framgångar som leder mig dit jag vill komma i livet. Svar på mina egna inre frågor, närvaro i nuet och en bra balans. Min egen tro blir min egen ledstjärna. Samtalet med mig själv genom mitt eget reflekterande leder mig dit jag behöver gå. Min egen tro blir min ledare. 

Mina tvivel är när jag slutar tro på mig själv och istället låter mig styras av andra. Tvivel som leder mig i återvändsgränder. Behovet av att bli bekräftad av andra och bli älskad av andra. När jag litar på andra mer än mig själv. I dessa återvändsgränder kommer jag alltid att behöva gå hela vägen tillbaka för att finna mig själv och min egen tro på mig själv. 

Jag har trott på mig själv men jag har tvivlat mer. Mitt eget tvivel har tagit över och styrt mig bort från mig själv och bort från det jag behövt tro på. Tron på mig själv. 

Att tro på sig själv är inte samma sak som att låta bli att lyssna på andra. Vi kan inte allt utan vi behöver vara ödmjuk för att andra kan saker vi själva inte lärt oss. Kunskap är något vi behöver, det utvecklar vårt liv. Tro på oss själva är något vi behöver inse och förstå att detta är kärnan i vårt eget liv. 

Jag inser att jag aldrig tvivlat på min egen förmåga att göra saker. Jag har startat upp projekt och jag har genomfört dessa och jag har alltid haft en tro på att jag ska lyckas på ett eller annat sätt. Jag har sällan varit rädd för att misslyckas. Däremot har mina projekt och mitt görande haft ett syfte och det har varit att  bli bekräftad eftersom jag inte trott på mig själv. Jag har behövt mitt mod och mina projekt just för att bli bekräftad genom andra. Projekt har handlat om allt från att tillverka saker, genomföra olika typer av arbeten till att finna en kvinna som skulle bekräfta min person. Jag har ständigt varit på jakt efter det jag inte trott jag haft. På jakt efter något som skulle bekräfta mig själv. Tron på mig. Men jag har tvivlat och det har i stunder fört mig fel. 

Jag tror på mänskligheten och jag tror på mig själv. Jag tvivlar mindre och mindre genom att jag låter mig själv vara ärlig i det jag känner och det jag gör. Jag har inget att dölja eftersom jag tror på mig själv. Jag har inget att dölja därför tror jag på mig själv. Jag tror på min egen styrka men även på mina brister och det är ok. 

Självklart i stunder tvivlar jag och ofta är det i stunder när jag möter mina brister. Saker jag gör, tankar jag har eller känslor jag känner. Jag tvivlar och jag märker då hur jag leder mig själv att minska min egen tro på mig själv. Jag gör inte alltid saker rätt men det innebär inte att jag har ett mindre värde och är en sämre människa. Jag är tillräckligt nog. 

Tror du på sig själv? Tvivlar du?

Idag är en dag jag är ärlig i min person och tillåter mig att tro på mig själv även i stunder när jag tvivlar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948