Följ bloggen genom att skriva din epost här så kommer det ett mail till dig vid varje nytt inlägg.

onsdag 7 september 2016

Mitt manipulativa jag

Det är uppenbart hur jag hela tiden strävar efter att driva igenom min vilja och marknadsföra mina värderingar. I varje möte med andra människor pågår en inre process som vill styra samtalet i en bestämd riktning utan att egentligen ta hänsyn till andra intryck. Jag strävar efter att få min röst hörd och mina tankar bekräftade. Vad den andra har att säga är av mindre betydelse även fast jag visar att jag lyssnar och verkar intresserad. Jag arbetar efter en egen plan som gärna inte störd. Rösten inne i mig har sin egen agenda och för att ändra en redan gjord plan krävs ett stort mod, ett medvetet handlande och att acceptera det krig som egentligen sker inne i mig. 

Ett sätt för mig att hantera detta är och har varit att våga tala om mina inre strategier och göra dessa offentliga. Jag ser till att våga blotta mig och vara skör. Jag visar min skörhet och på detta sätt kan jag också avslöja min inre plan. Jag gör mig själv till gisslan. 

När jag är hemlig är jag detta för att jag vill dölja något som andra inte ska kunna se. Jag vill styra saker eller få till något på ett sätt jag själv från början förutsatt. För att detta ska vara möjligt krävs en plan och att inte heller avslöja mina egna inre tankar. 

Ibland är denna typ av strategier en del av en professionalitet och då är det inte lika självklart att min hemlighet ska blottläggas helt. Som terapeut i möte med andra har jag, förutom mitt eget ego att kämpa med även min kundens ego som ofta har en helt annan plan. En plan som vill bibehålla istället för att förändra. I dessa lägen krävs det både tjuv- och rackarspel. Manipulation? Ja kanske det, men bara i ett syfte och det är att få möjlighet att bryta igenom den andras ego och försvar samt för att få kontakt med kundens känslor på ett eller annat sätt. 

Privat är denna typ av manipulation förödande och driver mig själv ner i en djup avgrund. En avgrund där jag aldrig kommer att tillåta mig själv att vara öppen och tillåtande, för mig själv och min omgivning. Manipulation har varit en gammal strategi som jag varit duktig på men som jag idag använder på ett helt annat sätt och mycket sparsamt.

Är du manipulerande i ditt sätt att vara i möte med andra? Tänk noga, för det enkla svaret är nej eftersom ingen vill uppfattas som manipulativ. 

Idag är en dag jag lyssnar mer än jag talar och låter mig mer ledas av samtalet än leda. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Johan Andersson
Ystadsvägen 28
121 49 Johanneshov
0762- 289948